Page 1 of 1

Baloratu ondorengo arlo hauek beraiekiko dugun asebetetze mailaren arabera, kontuan hartuz “1” batere gustura ez izango litzatekeela, eta alderantziz, “5” erabat gustura.

1- Zuzendaritza eta Lidergo sistemarekiko asebetetze maila *

12345
Nire iradokizunak kontutan hartzen dira
Zuzendaritzak nire lana estimatu eta aitortzen du
Egiten ditudan akatsak zuzentzeko modua egokia da
Zuzendaritzak eskatzen dituen balio edo printzipioen eredu bezala jokatzen du
Zuzendaritzak aktiboki entzuten nau eta iritsi erraza da
Zuzendaritzak erabakiak hartzeko duen gaitasuna egokia da

2. Enpresaren politika eta estrategiarekiko asebetetze maila *

12345
Enpresaren norabideari egokia deritzot
Enpresako eguneroko jarduera estrategiarekiko zentzuzkoa da

3. Komunikazioarekiko asebetetze maila *

12345
Zuzendaritza-langilegoa komunikazioa egokia da
Langilegoa-zuzendaritza komunikazioa egokia da
Lankideen arteko komunikazioa ona da
Jasotzen dudan informazioa (buletinak, bilerak, elkarrizketak etab.) egokia da
Komunikazioa bermatzeko marko baliagarriak dira

4. Lan eremua, baliabideak eta lan segurtasunarekiko asebetetze maila *

12345
Nire lanpostuko ordena, garbitasuna, argia, tenperatura… egokia da
Nire lana egiteko nire eskura dauden tresnak orokorrean (neurtzeko tresnak, erabiltzen ditudan makinak, ordenagailuak etab.) egokiak dira
Nire segurtasunerako eta arriskuen prebentziorako neurriak egokiak dira
Enpresa nire segurtasunaz kezkatzen dela sentitzen dut

5. Lan baldintzekiko asebetetze maila *

12345
Egiten dudan lana kontuan harturik eta beste enpresetako soldaten arabera, jasotzen dudan soldata egokia iruditzen zait
Gozatzen ditudan oporraldi banaketari ondo deritzot
Daukadan lan ordutegia egokia da
Enpresaren politika berdintasuna, justizia eta inpartzialtasunari dagokionez egokia da

6. Lanaren antolakuntza eta planifikazioarekiko asebetetze maila *

12345
Nire lana egiteko behar dudan informazio guztia izaten dut
Garbi dauzkat nire erantzukizunak zein diren
Lortu beharreko helburuak argi eta garbi dauzkagu

7. Enpresaren gestioan partehartzearekiko asebetetze maila *

12345
Nire lana aurrera eramateko autonomia daukat
Erantzukizunak eta helburuak denon artean hitz egin eta akordioa bilatuz jartzen dira
Hobekuntza ideiak aztertu eta kontutan hartzen dira
Lan taldeetan lan egiteaz gustura aurkitzen naiz

8. Norbere garapena eta motibazioarekiko asebetetze maila *

12345
Nire lan potentzialaren garapenerako enpresa leku egokia da
Nire lan postua, nire lan profilari ondo egokitzen zaio
Ilusionatzen nauten proiektuetan lan egiten dut

9. Formazioaren gestioarekiko asebetetze maila *

12345
Nire formazio beharrak ondo atzematen dira
Enpresak nire formazioari erraztasunak ematen dizkio
Nahiz enpresan edo kanpoan jasotako formazioa baliagarria izan da
Nire formazioa garatzeko proposamenak onartzen dira

10. Enpresan lan egitearen harrotasunarekiko eta bertako partaide izatearekiko asebetetze maila *

12345
Enpresan lan egiteaz “harro” sentitzen naiz
Enpresaz dudan irudia eta prestigioa egokiak dira
Gustura sentitzen naiz bertan lan egiten dudala esatean

11. Enpresako giroa eta integrazioarekiko asebetetze maila *

12345
Enpresan integratua sentitzen naiz
Nire lankideekiko harremana egokia da

12. Asebetetze maila orokorra *

12345
Orokorrean nire asebetetze mailari dagokionez

13. Zure lana / edo guztion lana burutzeko interesgarria izan daitekeen formakuntzaren bat proposatuko zenuke?

14. Bestelako ohar edo iradokizunik: