PROIEKTUAK 

Orduak Tarean Sartzea

Orduen inputazioa tarea batetik nola azaltzeko azalpena.