Página 1 de 1

Bekario/praktika egin dutenen asetasuna ebaluatzeko galdeketa orria

Mail-a *

1. Nire iradokizunak kontutan hartzen dira *

2.Kimuak nire lana estimatu eta aitortzen du *

3. Egiten ditudan akatsak zuzentzeko modua egokia da *

4. Nire arduradunak eskatzen dituen balio edo printzipioen eredu bezala jokatzen du *

5. Nire arduradunak aktiboki entzuten nau eta iritsi erraza da *

6. Nire arduradunak erabakiak hartzeko duen gaitasuna egokia da *

7. Nire eta arduradunaren arteko komunikazioa egokia da *

8. Lankideen arteko komunikazioa ona da *

9. Jasotzen dudan informazioa (buletinak, bilerak, elkarrizketak etab.) egokia da *

10. Nire lana egiteko nire eskura dauden tresnak orokorrean (neurtzeko tresnak, erabiltzen ditudan makinak, ordenagailuak etab.) egokiak dira *

11. Nire segurtasunerako eta arriskuen prebentziorako neurriak egokiak dira *

12. Enpresa nire segurtasunaz kezkatzen dela sentitzen dut *

13. Egiten dudan lana kontuan harturik eta beste enpresetako praktikak/bekak egiten dituztenen arabera, jasotzen dudan diru laguntza praktika bukaeran egokia iruditzen zait *

14. Daukadan lan ordutegia egokia da *

15. Enpresaren politika berdintasuna, justizia eta inpartzialtasunari dagokionez egokia da *

16. Nire lana egiteko behar dudan informazio guztia izaten dut *

17. Garbi dauzkat nire erantzukizunak zein diren *

18. Lortu beharreko helburuak argi eta garbi dauzkagu *

19. Nire lana aurrera eramateko autonomia daukat *

20. Hobekuntza ideiak aztertu eta kontutan hartzen dira *

21. Lan taldeetan lan egiteaz gustura aurkitzen naiz *

22. Nire lan postua, nire lan profilari ondo egokitu zaio *

23. Ilusionatzen nauten proiektuetan lan egin dut *

24. Enpresan lan egiteaz “harro” sentitu naiz *

25. Enpresaz dudan irudia eta prestigioa egokiak dira *

26. Gustura sentitzen naiz bertan lan egin dudala esatean *

27. Enpresan integratua sentitu naiz *

28. Nire lankideekiko harremana egokia izan da *

29. Orokorrean nire asebetetze mailari dagokionez *

30. Zure lana / edo guztion lana burutzeko interesgarria izan daitekeen aldaketaren bat proposatuko zenuke?